ΛΕΡΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

1
Κριθώνι, Λέρος
Τηλέφωνο
2247025120, 2247025121
3
Αλίνδα, Λέρος
Τηλέφωνο
2247024612
8
Άλιντα, Λέρος
Τηλέφωνο
2247023913
9
Άλιντα, Λέρος
Τηλέφωνο
2247023913
Τεμένια, Λέρος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2247026600, 2247024733, 2247026601
Άλινδα, Λέρος
Τηλέφωνο
2247024140, 2247024540
Πλάτανος, Λέρος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2247022415
Κριθώνι, Λέρος
Τηλέφωνο
2247024611
Άγκυρα, Διαστάυρωση Περιφερειακού, Λέρος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2247026196

Σελίδες