Εκπαίδευση

6
Αθήνας Εργάνης 24, Ρόδο, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2241035905
1) Ενορία Προδρόμου, Κάλυμνος, 2) Ενορία Ευαγγελίστριας, Κάλυμνος
Τηλέφωνο
2243048412, 2243047545
Εθν. Μακαρίου 45, Ρόδος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2241035811
Πολυτεχνείου & Κωνσταντινουπόλεως, Κώς
Τηλέφωνο
2242069198
Π. Κανελλοπούλου 7, Ρόδος
Τηλέφωνο
2241022233
Τεμένια, Λέρος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2247026661
Παλαιών Πατρών Γερμανού 38, Ρόδος
Τηλέφωνο
2241078818, 2241060875
Γεωρ. Παπανδρέου 62, Ρόδος
Τηλέφωνο
2241302392

Σελίδες