Ελαιοτριβεία

1
25ης Μαρτίου 11, Αφάντου, Ρόδος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2241051117
2
Αρχάγγελος, Ρόδος
Τηλέφωνο
2244022490
3
Μαλώνας, Ρόδος, Δωδεκανήσου
Τηλέφωνο
2244051436
4
Χωριό Απόλλωνα, Ρόδος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2246091097, 2246091042
5
Ικάρων 43, Μαρίτσα, Ρόδος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2241047515
6
Λινοπότις, Κως
Τηλέφωνο
2242069528