Γεωργικά Εφόδια

2
Πλατυολο
Τηλέφωνο
2245022447, 2245022071
3
5ο χλμ Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, Σγουρού, Ρόδος, Δωδεκάνησα, Βενετοκλέων 19-23, Ρόδος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2241034311
4
Καλαμιώτισσα, Κάλυμνος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2243029695
5
Βενετοκλέων 19-23, Ρόδος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2241034311, 2241027394