Κοπή και επεξεργασία λίθων

1
Γιαννοχώραφα, Κάλυμνος, Δωδεκάνησα
Τηλέφωνο
2243051876, 2243300644